Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

ilolilo
Chciałabym kurwa nie istnieć czasami, nie musieć, nie kochać, nie być
— chciałabym

April 16 2015

ilolilo
7260 ae63 390
Reposted bybudasoopsiakmrs-coldcoffeebitchkrybusblackheartgirlkartonpartyequililbercikpaaam3mi1ylesatyrekunegundarayla
ilolilo
7204 6e32 390
Reposted bybudascold-rabbitpurplecornflowersKaviahcucaTwinbeauty2domllescribbler
ilolilo
7203 62de 390
Reposted bybudascold-rabbit
ilolilo
7179 611c 390
Reposted byzuchabudasZoonk11foxesarethenewcatscold-rabbitnaiko6KaviahmuszdinozauracucaTwinlisekhipisek

April 12 2015

ilolilo
7537 74b9 390
Reposted fromhalucine halucine viazucha zucha
ilolilo
2209 5cdc 390
Wy tez?
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viazucha zucha
ilolilo
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

April 05 2015

ilolilo
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema via0 0
ilolilo
0693 2a80 390
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaherbatkowa herbatkowa
ilolilo
6809 b12c 390
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaserda serda
ilolilo
0888 bd7b 390
Reposted fromhestjapa hestjapa viainkacz inkacz
ilolilo
-Kochasz mnie, więc mnie zabijasz?
-Kocham cię i to mnie zabija.
— "Małe Zbrodnie Małżeńskie" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromfrenzy frenzy viainkacz inkacz
ilolilo
0928 020a 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viainkacz inkacz
ilolilo
3152 558f 390
Reposted fromawakened awakened viaarrependimento arrependimento
ilolilo
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaherbatkowa herbatkowa
ilolilo
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
ilolilo
5148 3a6d 390
Reposted fromkjuik kjuik viaserda serda
ilolilo
Najgorzej. Nie wiedziała całkowicie co zrobić. Nie wiedziała czy kocha. Nie wiedziała czy nie kocha. Czuła się bezsilna. Okazuje się, że to właśnie ta bezsilność była najgorsza w tym wszystkim.
Reposted bypanatoRudeGirlzucha

April 04 2015

ilolilo
4294 dea9 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl