Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

ilolilo
7708 dc8c 390
Reposted fromposzum poszum viawrazliwosci wrazliwosci
ilolilo
0798 85f3 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
ilolilo
Z całym światem i tak nie wygram. A więc łatwiej jest zniszczyć samą siebie
Reposted byzucha zucha
ilolilo
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
Reposted bydonotsendrequestalebaziizabelaUnrealUnrealityvelaniepowaznie
ilolilo
Nie przychodź jutro. Poczekaj parę dni. Nie ma nic trudniejszego od czekania. Musze się z tym oswoić, poczuć, że jesteś ze mną, nawet jeśli nie ma Cię w pobliżu.
— 00:32
Reposted byKotohardqoremawangardowysen
ilolilo
Nie wiem co czuję, co myślę, a nawet do kogo i czego tęsknię. Totalny mętlik. Rozsypane puzzle, a ja nawet nie wiem, czy mam ochotę i siłę cokolwiek układać.
— 00:30
Reposted bymaszmiszdusztrustworthyalebaziizabelatysiacsercjednobicieeXYZNollie

April 03 2015

ilolilo
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazucha zucha
ilolilo
2800 81da 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
ilolilo
8716 53e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
ilolilo
0753 cc6e 390
Reposted byduszwhothefuckismonikapomijanyumikixembrioncytrusowamonamournosceteipsumjabolmaxbumblebeepurplecornflowersnitroniumionbulbrrrSzczurek

March 29 2015

ilolilo
[...] ja właśnie płakałem. Nie po wie­rzchu. Czułem coś ta­kiego, jak­by z dru­giej stro­ny moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświad­czył pan może ta­kiego płaczu?
— myśliwski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapomniane zapomniane
ilolilo
Przyjaźń nie jest ujednoliceniem. Jest porozumieniem różnic. Dlatego przyjaźń jest wyzwaniem. Niedostępnym dla wielu. Łatwiej się z kimś kolegować, czyli spędzać miło trochę czasu, niż być dla siebie na dobre i na złe.
— rozważania
3056 08b2 390
Reposted frombackground background viasalami salami
ilolilo
7097 d61c 390
Reposted fromakward akward viaprzytulanki przytulanki
ilolilo
Gdyby postawiono cię kiedyś przed wyborem: miłość czy przyjaźń, na co byś się zdecydował? Przecież miłość tak często zawodzi, a przyjaźń bywa fałszywa. Wiesz już jak boli złamane serce i jaką pustkę wewnątrz człowieka zasiewa tęsknota. Poczułeś czyjąś bliskość, a zarazem jej brak. Czy miłość, dla której poświęciłeś wszystko, była tego warta? Jak wielką rolę odgrywa w twoim życiu przyjaźń? Co jest dla ciebie ważniejsze? Musisz wybrać. Kto jest z tobą zawsze? Kogo widujesz z samego rana? Z kim opijasz kolejną porażkę? Kto jest wart tego, by powiedzieć: jesteś dla mnie najważniejszy?
0436 35e6 390

teenageers:

planets

7526 4859 390
Reposted frombwana bwana viahoseanna hoseanna
ilolilo
Nie mam Cię na zawołanie, na poczekanie Cię nie mam, nie mam Cię wcale.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiamdreamer iamdreamer
ilolilo
Praktycznie nie używamy języka - sprowadziliśmy go w sieci do skarlałych form, hashtagów, które z jednej strony będąc żywym zamordowaniem języka, świetnie oddają charakter procesów myślowych naszego pokolenia. Luźny, płytki, płaski, asocjacyjny. Właśnie hasztagi, nie związane ze sobą wyrazy z kratką na początku, pokazują najlepiej, jak pracują nasze mózgi. My już nie myślimy, my po prostu gramy w skojarzenia.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
ilolilo
9912 6c87 390
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl